Naturen på Osloøyene
LANDSKAP PLANTER DYR FOSSILER FORVALTNING


Besøk til Osloøyene vil gi en rik naturopplevelse med sitt spesielle landskap, planter, bergarter og fossiler. Øyene er fattige dyreliv som følge av små arealer og stor påtrykk av ferdsel. Men det finnes mange sjøfuglkolonier og på Håøya har rikt fugleliv som følge av lite ferdsel.

Osloøyene ligger i Oslofeltet med kambrosilur bergarter. Når fjellet forvitrer frigjøres leire (næringsrik) og kalk. Rik jordsmonn og høy lokalklima danner grunnlag for en rik og spesiell flora som er sjelden i Norge. Denne landskapstypen er vanlig syd og øst i Europa. Mange planter og dyr har sin nordvestligste utpost her. Flere arter vokser kun her og ingen andre steder i landet. Kambro-Silur bergartene er meget rike på fossiler som er lett å finne rundt på øyene.
 

Foto: © Harald Gjerde