Håøya i Frogn (Oslo)

Håøya er den største øya i indre Oslofjord (5,6 km²) og ligger rett nordvest for Oscarsborg. Selv om øya ligger i Frogn kommune eies øya av Oslo kommune og er oppført som friluftsområde. Søndre delen av øya er fredet som barskogsreservat med mange sjeldne og spesielle plantearter. Midtre Håøya er leirsted med teltplass til flere tusen personer. Åpent for alle.

Oppsynsmann og vaktmester
Tom Erik Nilsen (909 68034)
tom.nilsen@bym.oslo.kommune.no

Håøya er kun tilgjengelig på lørdag/søndag
med ferge
som gir deg opptil 7 timers opphold.

Håøya er Oslos bakevje. Dårlig markedsført, lite informasjon og manglende fergeforbindelse på ukedagene.