Ulvya

 


Ulvya som er p 000 da er kraftig utbygd. Fr landtilknytning i 1928 var ya lite utbygd. Over 100 tomter ble solgt med en befolkning p 800. Idag er det kun Sydstranda og Nordveststranda som har friarealer. 

d

Sydstranda fra luften.