Naturreservater på Osloøyene

På Osloøyene finnes 12 reservater og 12 nye områder vil bli fredet i løpet av kort tid. Dermed vil det om kort tid være hele 29 reservater på øyene!

Søndre Håøya
Killingen
Dronningberget
Hengsåsen
Kongeskogen
Rhodeløkka
Store Herbern
Huk

Nakholmen
Lindøya

Kavringen
Hovedøya

Bleikøya
Heggholmen
Rambergøya

Søndre Malmøy
Malmøya brygge
Nordre Malmøy
Padda
Ulvøya

Oversikt over reservatene

Hukodden er fredet som naturreservat (42 dekar).