Naturen på Osloøyene
landskap planter dyr fossiler forvaltning

 


Osloøyene ligger i Oslofeltet med kambrosilur bergarter. Når fjellet forvitrer frigjøres leire (næringsrik) og kalk. Rik jordsmonn og høy lokalklima danner grunnlag for en rik og spesiel flora som er sjelden i Norge. Denne landskapstypen er vanlig syd og øst i Europa. Mange planter og dyr har sin nordvestligste utpost her. Flere arter vokser kun her og ingen andre steder i landet. Kambro-silur bergartene er meget rike på fossiler som er lett å finne rundt på øyene.

d