Nakholmen

 


På øya ble det satt opp telt, planke-, og kasseskur som i 1922 ble godkjent av kommunen. Idag er det 182 hytter på øya. Hytteeierne har satt opp hekker rundt hyttene som muliggjør fri ferdsel. Øya har en butikk og det er nå satt opp gjestetoaletter for besøkende. Vannposter er plassert flere steder langs stiene. På øya vrimler det av hekkende sjøfugl. Nakholmen er på 145 dekar og har 5 geologireservater.

Det er nå etablert gjestetoaletter for besøkende
som tømmes av Oslo kommune.

 

d