Velkommen til Nakholmen


Nakholmen ligger sentralt inntil fergeleiet. På øya ble det satt opp telt, planke-, og kasseskur som i 1922 ble godkjent av kommunen. Idag er det 182 hytter på øya. Selv om hytteeierne har satt opp hekker rundt hyttene er det fri ferdsel. Øya har en butikk og det er nå satt opp gjestetoaletter for besøkende. Vannposter er plassert flere steder langs stiene. På øya vrimler det av hekkende sjøfugl. Nakholmen er på 145 dekar og har 5 geologireservater.

Nakholmen Vel

Harald Gjerde (54) står for tekst, bilder og lay-out.