Bilder fra Nakholmen

Hvert bilde har billedtekst som forklarer hva det er og litt historie om det.

♦ Luftfoto
♦ På kryss & tvers
♦ Kaier - brygger - fellesanlegg
♦ Landskap
♦ Natur
♦ Hytter & hus
♦ Historie

Rettigheter
Publisering av disse bildene (internett og trykt materiale) er ikke tillatt uten skriftelig tillatelse fra fotograf. Bildene kan brukes gratis til ikke-kommersielle formål, men det må innhentes tillatelse fra fotograf først. Misbruk anmeldes og belastes med dobbel takst. © Harald Gjerde
.