Naturen på Malmøya

Malmøya består hovedsaklig av bart fjell dekket med kalkfuruskog. Berggrunnen består av kambro-silur bergarter som er stappfullt med fossiler fra en svunnen tid.

♦ Øyas geologi
Kort innblikk om geologien
Geologisk vandring på øya
♦ Fossilene
Naturverdier (rapport)
♦ Klappregresshoppen
Malmøya naturreservat
Nordre Malmøya naturreservat
Malmøya brygge naturminne

Malmøya er stappfull av synlige fossiler spredt rundt på hele øya. De er fredet og det er ikke lov å fjerne dem. Heller ikke tenne bål eller grille på bart fjell. © Harald Gjerde