Velkommen til Malmøya


Malmøya ligger på østsiden av Oslofjorden på utsiden av Ormøya. Øya er på 600 dekar og dekket med furuskog. Der finner du 95 bolighus og en Campingplass. Stor del av strandsonen og skogen er fredet som naturreservat.

 

Nekter lovlig ferdsel på Malmøya (artikkel)

I forgrunnen sees Skinnerbukta med Malmøykalven bak,  De tre øyene mot Nesodden er f.v. Søndre Skjærholmen, Nordre Skjærholmen og Husbergøya.. Harald Gjerde (54) står for tekst, bilder og lay-out.