Velkommen til Lindøya

Lindøya er på 410 da. På øya ble det satt opp telt, planke-, og kasseskur som i 1922 ble godkjent av kommunen. Idag er det 410 hytter på øya og noen boliger. Selv om hytteeierne har satt opp hekker rundt hyttene er det fri ferdsel. Øya har en butikk, en bensinstasjon, en vannpost samt gjestetoaletter for besøkende. I tillegg til et lite naturreservat. Oslofergene har sin base ved havna på Lindøya.

Lindøya Vel
Lindorka handel (OBS Facebook)

Skytterbrygga (Lindøya øst) er en den mest brukte brygga av de to ankomsthavnene som er på øya. Øyas eneste vannpost ligger midt på bildet, inntil gjerdet. Bak sees Stamhuset.