Lindøya

 


På øya ble det satt opp telt, planke-, og kasseskur som i 1922 ble godkjent av kommunen. Idag er det 300 hytter på øya og noen boliger. Hytteeierne har satt opp hekker rundt hyttene som muliggjør fri ferdsel. Øya har en butikk, en bensinstasjon, en vannpost samt gjestetoaletter for besøkende.

Det er nå etablert gjestetoaletter for besøkende
som tømmes av Oslo kommune.

d

Skytterbrygga (Lindøya øst) er en den mest brukte brygga av de to ankomsthavnene som er på øya. Øyas eneste vannpost ligger midt på bildet, inntil gjerdet. Bak sees Stamhuset. © Harald Gjerde