Velkommen til Langøyene

Langøyene er på 320 dekar og ligger i Nesodden. Oslo kommune eier og forvalter øya som friluftsområde. Indre Oslofjords lengste sandstrand og store gressletter gjør området egnet til store selskap (Circus Event). Eneste friluftsområdet hvor det er tillatt å telte (avsatt område). Finnes også kiosk og utleiehytte.
       I 1902 ble den kjøpt av Oslo kommune. I sjøen mellom Nordre og Søndre Langøy ble det fylt igjen med søppel (1904-1949). Det er dette området som idag består av gresslette og sandstrand.

Osloferjene går hit med
halvtimesruter mandag - søndag
mellom kl. 1000 og kl. 2100
 fra Aker brygge
1. juni - 31. august 2018 (rute B4)
 

Harald Gjerde (54) står for tekst, bilder og lay-out.