Velkommen til Langøyene

I sjøen mellom Nordre og Søndre Langøy ble det fylt igjen med søppel (1904-1949). Dette området er gjort om til gresslette og sandstrand. Langøyene (320 dekar) er regulert til friluftsområde. Indre Oslofjords lengste sandstrand (300m) og store gressletter (50daa) gjør området egnet til store selskap (Circus Event). Eneste friluftsområdet hvor det er tillatt å telte (avsatt område). Finnes også kiosk og utleiehytte.

Ferdigrestaurert og åpnet i 2023
27. mai - 3. september 2023 - rute B2
timesruter mandag - søndag fra Aker brygge
Siste båt tilbake fra Langøyene kl. 2111

Oppsyn
Peder Bjureke
(tlf. 404 63787)
peder.ihle@bym.oslo.kommune.no

Langøyene ligger i Oslo kommune (eier, drifter, forvalter). Denne enorme øya har den største badestranda, største gressplenen og de største selskapslokalene. Hele området er nyrestaurert (2019-2022) med ansiktsløft. OBS: Gamle bilder, men nytt kart.