Velkommen til Osloøyene

Osloøyene ligger i indre Oslofjord og består av 11 større øyer og like mange små øyer. Mange av disse eies av Oslo kommune og forvaltes som friluftsområder. To av øyene ligger ikke i Oslo kommune. Disse er Langøyene (Nesodden) og Håøya (Frogn). Øyene har en rik historie med mange eksisterende kulturminner. Naturen er rik på sjeldne vegetasjonstyper, planter og full av fossiler.
     Osloøyenes rike natur, kultur og historie kombinert med nærheten til Oslo sentrum gjør området attraktivt for Oslos befolkning. Mange muligheter innen friluftsliv som båtliv, hytteliv, badeplasser, parkanlegg og spisesteder tiltrekker tusenvis av besøkere hvert år. 

Sidene er under oppdatering og oppfriskning.
Vil være klart til 1. juli 2018.
I mellomtiden kan det være
varierende lay-out og linker som ikke fungerer.

Harald Gjerde (54) står for tekst, bilder og lay-out.