Velkommen til Osloøyene

 


Osloøyene ligger i indre Oslofjord og består av 11 større øyer og like mange små øyer. Mange av disse eies av Oslo kommune og forvaltes som friluftsområder. To av øyene ligger ikke i Oslo kommune. Disse er Langøyene (Nesodden) og Håøya (Frogn). Det er mange egnede badeplasser, kulturhistorieske bygninger og store arealer er fredet som naturreservat.

 

d

Harald Gjerde (48) står for tekst, bilder og lay-out.