Naturen på Hovedøya


Artikler
Geologi og fossiler
Vegetasjon
Engkubjelle
Bakkekløver
Blomstringen i mai

Harald Gjerde (54) står for tekst, bilder og lay-out.