Velkommen til Hovedøya


Hovedøya ligger innerst i Oslofjorden rett utenfor Akershus festning. Øya som er på 469 da er full av kulturhistorie. Kloster (1147), steinbrudd (1200), skipsverft (1640) og folkebad (1914) er noe av de historiske restene som er synlige idag. Øya har også en meget interesant flora og geologi.
     Hovedøya ble fredet 19. mai 2006. På Hovedøya er det nå 2 reservater, 1 naturminne, 2 plantefredningsområder og 1 landskapsvernområde! Se kart over reservatene på Hovedøya.

Oversiktskart over Hovedøya

Forvaltningsplan for Hovedøya

Harald Gjerde (54) står for tekst, bilder og lay-out.