Hovedøya

 

Hovedøya ligger innerst i Oslofjorden rett utenfor Akershus festning. Øya som er på 469 da er full av kulturhistorie. Kloster (1147), steinbrudd (1200), skipsverft (1640) og folkebad (1914) er noe av de historiske restene som er synlige idag. Øya har også en meget interesant flora og geologi.
     Hovedøya ble fredet 19. mai 2006. På Hovedøya er det nå 2 reservater, 1 naturminne, 2 plantefredningsområder og 1 landskapsvernområde! Se
kart over reservatene på Hovedøya.

Klosterkroa er stengt (se åpningstider).
Feriemunken har omvisning i juli (se åpningstider).

Oversiktskart over Hovedøya

d

Forvaltningsplan for Hovedøya