Hovedøyas natur:


Engkubjella på Hovedøya!


Harald Gjerde

I verden finnes det over 30 arter kubjeller. I Norge har vi 2 arter. Den mest kjente er mogopen, men få har sett den sjeldne engkubjella. Den vokser kun på 6 lokaliteter i Norge, alle i/ved Oslofjorden. Lokaliteten på Hovedøya er verdens nordvestligste utpost for denne arten.


Gjerde, Harald. (2004-05-14). Hovedøyas natur: Engkubjella på Hovedøya. [online].  - 1. utg. - Oslo : Harald Gjerde - URL: http://oslooyene.no/hovedoya/engkubjelle.htm

I verden finnes det 30 arter kubjelle (Pulsatilla). I Norge har vi 2 arter. Den mest kjente er mogopen, men få har sett den sjelden engkubjella, Prulsatilla pratensis. Den vokser kun på 6 lokaliteter i Norge, alle i/ved Oslofjorden. Lokaliteten på Hovedøya er verdens nordvestligste utpost for denne arten.

Engkubjelle Pulsatilla pratensis er en av to kubjelle-arter som vi har i Norge. Den andre er mogop. Engkubjelle tilhører det sørøstlige steppeelement og vokser kun 6 steder i Norge. Den er sterk tilknyttet åpne solrike skråninger med kalkrik dreneringsjord.

Beskrivelse
Engkubjelle tilhører soleiefamilien og har tidligere tilhørt samme slekt som veis, Anemone (hvitveis/gulveis). Engkubjelle kan lett forveksles med mogop, men engkubjelle har blad som er dobbelt delte med smale fliker. Blomstene til mogopen er hvite og opprette, mens engkubjella er lilla med hengende blomster. Blomstringen skjer om våren i slutten av april og begynnelsen av mai. Blomstene er hengende/nikkende, mens fruktsakftet er opprett. Frøene spres med vinden. Planten blir 10-20 cm høy.

Levested
Planten lever i flere år og vokser på åpne plasser på kalkrik jord med god drenering. Artsnavnet er pratensis betyr eng og indikerer voksested. I Norge foretrekker den sydvendte skråninger med god drenering (fjell, grus) og høy lokalklima.
 

Engkubjelle Pulsatilla pratensis vokser på Hovedøyas østside (t.h) i de bratte skråningene som vender mot syd. Lokalklima gjør at dette er artens nordvestligste utbredelse i verden. Bak sees Lindøya.

Utbredelse
I verden (kart fra Den virtuella floaran) har den sin utbredelse syd for Østersjøen i Polen og de baltiske landene. Den er vanlig på Øland og Gotland. Ellers finnes den predt i Danmark og sydøstre del av Sverige.
     I Norge (kart fra Den virtuella floaran) er den er tilknyttet 5 lokaliteter i Oslofeltets kalkrike områder i/ved Oslofjorden. I tillegg er den registrert ved en lokalitet i Indre Østfold (grunnfjell). Hovedøya er den eneste lokaliteten i indre Oslofjord og nordvestligste utpost i verden

Bestanden på Hovedøya
På Hovedøya vokser engkubjella på øyas sydøstre side. I begynnelsen av 1900-tallet var den i ferd med å forsvinne. Professor Wille sørget for at området ble inngjerdet. Selv om bestanden økte stengte Akershus kommandantskap denne delen av øya for ferdsel i 1919. I 1981 var det registrert 100 individer fordelt på 2 områder (Rustan, 1981). I 2005 ble det registrert 200 individer. Kun 20 individer vokser på samme sted som i 1981 og 180 individer vokser på nytt område lenger nordøst i samme skråning.

Fredet
I 1918 ble blomstene på Hovedøya fredet. Dette betyr at det ikke er lov å plukke dem eller ødelegge dem på noen måte.

Noen lovlydige båteiere fortøyer utenfor og svømmer inn til land.

Idag vokser det over 200 individer på Hovedøyas sydside. De vokser på forvitringsjord og rasmark i skråningen nedenfor skogen.

Referanse
I henvisningene nedenfor brukes International Standard Bibliographic Description (ISBD) slik anbefalt av International Federation of Library Associations and Institutions (ILFA). Forfatter brukes som ordningsord.

Anderberg, Arne. (2004-10-31). Fältsippa. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. [online].  - 1. utg. - Stockholm : © Naturhistoriska riksmuseet, 1996 - URL: http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/pulsa/pulspra.html

Halvorsen, R & Fagernæs, K.E. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. 1. Kubjelle (Pulsatilla pratensis). Blyttia 28: 3-8.
ISSN 0006-5269      [Lån fra bibliotek]

Lid, Johannes. Norsk flora / Johannes Lid, Dagny Tande Lid. - 6. utg. / ved Reidar Elven. - Oslo : Samlaget , 1994 - LXXIII, 1014 s. : ill. - (581.9481). - 1. utg. 1944. - 6. utg.
ISBN 82-521-3754-7 (ib.)      [Lån fra bibliotek]

Mossberg, Bo. Gyldendals store nordiske flora / Bo Mossberg, Lennart Stenberg ; Stefan Ericsson [utbredelseskart] ; til norsk ved Steinar Moen ; faglig granskning Svein Båtvik ; [illustrasjoner: Bo Mossberg]. - Oslo : Gyldendal : 1995 - 695 s. : ill. - (581.948)
ISBN 82-05-22561-3 (ib.)     [Lån fra bibliotek]

Rustan, Øyvind Halvor. Botanisk undersøkelse av Hovedøya. Utført av Øyvind H.Rustan. - [Oslo] : © Helserådet, Kontoret for natur- og miljøvernsaker , 1981 - 44 s.,[1] bl. : ill. ; 4°. - (581.94821)
ISBN 82-7309-000-0 (h)     [Lån fra bibliotek]

Bilder


engkubjelle

engkubjelle

e
ngkubjelle

e
ngkubjelle

engkubjelle

engkubjelle

voksested

voksested
 
Dell datamaskiner
dårlig kvalitet
kort holdbarhet
ingen reklamasjonsrett
 

 

Expo-service
(Storgata 51, Oslo)
vi reparerer kameraer mange ganger
uten å rette feilen

 Publisert 14. mai 2005
Oppdatert 20. mai 2005
Redaktør: Harald Gjerde
© oslooyene.no