Håøya i Frogn

 

Håøya er den største øya i indre Oslofjord (5,6 km²) og ligger rett nordvest for Oscarsborg. Selv om øya ligger i Frogn kommune eies øya av Oslo kommune og er oppført som friluftsområde. Søndre delen av øya er fredet som barskogsreservat med mange sjeldne og spesielle plantearter. Midtre Håøya er leirsted med teltplass til flere tusen personer. Åpent for alle.

26. juni - 8. august 2010 (klikk for rutetabell)
Reisen hver vei tar ca. 1 time. Kun 1 avgang alle dager (-tirs./tors.) kl. 0950 fra Aker brygge.  Hverdager får du 2 timer på land. Lørdag får du 4 timer på land, mens søndag får du 4-6 timer på land (2 retur på søndager).

9 .august - 5. september 2010  (klikk for rutetabell)
Reduserte avganger.

Oppsynsmann og vaktmester
Tor Beston (934 16420)

d

Alle bilder © Harald Gjerde