Gressholmen-Heggholmen-Rambergøya

 

Øyene har forbindelse med hverandre som følge av utfylling i de trange sundene. Øyene er på 378 dekar. Gressholmen er regulert til friluftsområde. Rester fra historien er fortsatt å finne idag. Dette er bl.a. malingfabrikk, såpekokeri, hovedflyplass (1927-1952) og skytebane (fra 1864). Gressholmen restaurant er åpen i sommersesongen. Rambergøya og Gressholmen er fredet pga. våtmarksfugl, spesiell vegetasjon og geologi, men vegetasjonen er ødelagt pga. de mange kaninene.

d