Gressholmen-Heggholmen-Rambergøya

Øyene har forbindelse med hverandre som følge av utfylling i de trange sundene. Øyene er på 149 dekar. Gressholmen er regulert til friluftsområde. Rester fra historien er fortsatt å finne idag. Dette er bl.a. malingfabrikk, såpekokeri, hovedflyplass (1927-1952) og skytebane (fra 1864). Gressholmen kro er åpen i sommersesongen. Rambergøya og Gressholmen er fredet pga. våtmarksfugl, spesiell vegetasjon og geologi. Det finnes 3 badeplasser, en ved Gressholmen kro, en på Rambergøya og en uoffesiell naturistplass gjemt på Rambergøya. Ellers en fin utsiktspunkt på Heggholmen rett ovenfor fyret.

Gressholmen kro

Fergen går til nordenden av Gressholmen. Gressholmen er forbundet til de 2 andre øyene Heggholmen og Rambergøya.