P5070407r4

 

 

Slåpetorn, Prunus spinosa, vokser på åpen tørr kalkholdig jord. Blomstrer i mai og får blådoggede bær. Stammen er tornete. Vanlig og utbredt på Osloøyene. Bildet er tatt på Hovedøya hvor den er meget utbredt.

Data om bildet:
Filnavn: P5070341r.jpg
Tidspunkt: 7. mai 2004
Foto: Harald Gjerde