Klikk for større bilde.

 

 

Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) vokser på tørr, steinete, kalkholdig jord.
     Er utbredt på tørrengene med store solide bestand. Utbredt og vanlig på øyene som bl.a. på Hovedøya, Gressholmen og Heggholmen.

Data om bildet:
Filnavn: DSCG0575r.jpg
Tidspunkt: 22. mai 2005
Foto: Harald Gjerde