© Harald Gjerde

 

 

Rød fluesopp, Amanita muscaria, er en mykorrhiza sopp. Sopphyfene omkranser røttene til gran, furu og bjørk. Soppen skaffer mineraler (ioner) som trerøttene har problemer med å ta opp og dermed tredobbles veksten.. Til gjengjeld spiser soppen karbohydrater fra trerøttene. De fleste trær lever i sameksistens med sopp. De fleste hattsoppene i skogbunnen er mykorrhiza. Rød fluesopp er meget giftig.

Data om bildet:
Filnavn: DSCF7188r1.jpg
Tidspunkt: 19. september 2004
Foto: Harald Gjerde