© Harald Gjerde

 

 

Tjeld (Haematopus ostralegus) kjennes lett igjen med sitt røde nebb. Den er en vanlig vaderfugl i strandsonen og lever hovedsaklig av muslinger og børstemark.
     Mange holmer og skjær har ferdselsforbud i hekketiden. Dette gjelder også helt sydøst på Malmøya.

Data om bildet:
Filnavn: DSCF6179r1.jpg
Tidspunkt: 10. august 2004
Foto: Harald Gjerde