Forvaltning
reguleringsplaner skjøtselsplaner reservater strandsonen pågående arbeid aktører


Reguleringsplaner for områdene
Regluleringsplaner, utbygging, vedlikehold, korrespondanse o.l.


Skjøtselsplaner
Regluleringsplaner, korrespondanse o.l.

Reservateter
Naturreservater, naturminner, landskapsvern, plantefredning.


Strandsonen
Oversikt over regler for ferdsel i strandsonen generelt og hvilke områder det er ferdsel på Osloøyene. Flere konkrete saker er trukket frem.

Pågående arbeid
Både pågående prosjekter og arbeid.


Aktører
Oversikt over aktører og deres rolle og arbeid.

Foto: © Harald Gjerde