Forvaltning
reguleringsplaner skjøtselsplaner       aktører


Her finner du informasjon om forvaltning av Osloøyene. Disse sidene er mest aktuell for de som har tilknytning til området. .

Foto: © Harald Gjerde