oppdatert 10. juli 2023

Praktisk info - Bygdøy


ADKOMST

På fine sommerdager er parkeringsplasser og busser fulle. Anbefales å reise tidlig eller sykle.

Kollektivtransport (buss):
Rute 30 fra Oslo S og Nasjonalteateret hver 30. minutt.
reisesøk - billettpriser

Parkering
(bil):
Bygdøy har flere store parkeringsplasser; Huk (kart-parkering), Huk naturiststrand (kart-parkering), Bygdøy sjøbad (kart-parkering). Rohdeløkken kafé har en liten parkeringsplass. I tillegg til egne ved Folkemuséet/Oscarshall (kart-parkering).

Sykkel & gå
:
Nettverk av veier og stier for sykkel og gående.
 


PROVIANT/SANITÆR/SIKKERHET

Huk friluftsområde: Vannpost, toaletter, kiosk, butikk og restaurant. Dusj ved stranda. Skarpe steiner på stranda, sandaler anbefales. Store ferjer skaper dønninger som forplanter seg til stranda. Utformingen av stranda gjør at det blir skapt kraftige strømmer samtidig som vannet stiger i løpet av noen sekunder. Barn som står på grunt vann blir da dratt ut på dypet. Dette fenomenet skjer daglig. Strand og toaletter ikke for tilrettelagt bevegelseshemmede.
Paradisbukta: Vannpost og toaletter i sommerferien.


Det er mange løshunder fra beboere på Bygdøy. Pass derfor på maten når du griller. Løshunder kan hvem som helst nå ta i beslag og ringe politiet for henting.

Oppsyn:
En av 4 friluftsområder i Oslo som har oppsyn. Livreddere holder utkikk over de badende på Hukodden i sommerferien.


SERVERDIGHETER - AKTIVITETER

Meste av Bygdøy er på landet og består av eng, åker, dyr på beite, skog og gårder. Et nettverk av stier for gående og syklende. En rekke muséer, restauranter og butikker. Et flott turområde i kulturlandskap! Omkranset av en rekke fine badeplasser:
     Huk friluftsområde:
Store gressplener, parktrær, sandvolleyballbane, sandstrand, svaberg, brygge, skjær og restaurant gjør Huk friluftsområde til det beste utfartsstedet til fjorden i Oslo.
     Huk naturiststrand: Store gressplener, parktrær og sandstrand.
     Paradisbukta: Naturlig strand i skogen. Barnevennlig og oversiktlig.
     Bygdøy sjøbad: Tilrettelagt sandstrand. Barnevennlig.

Kongeskogen: Naturopplevelse av edelløvskog. Mange spesielle blomster som bl.a. blåveis. Bademuligheter langs hele strandlinja med sandstrand i Paradisbukta.
     Bygdøy kongsgård: Åpen gård med aktiviteter for barn og familier. Holder arrangementer og selger bl.a. meieriprodukter, syltetøy, garn, saueskinn og kuskinn.


ÅPNINGSTIDER 2023

Hukodden strandrestaruant (tlf. 22437462)
STENGT. Videre drift og eierskap ukjent.

Paa Huk kafé på Hukodden (tlf. 979 55246)
Kiosken på Huk badestrand.
Mandag/tirsdag; stengt. Onsdag-fredag; 1200-1700. Lørdag-søndag; 1100-1800

Spar på Bygdøy (tlf. 22437500)
Fredriksborgveien/Strømsborgveien kun 3 min. gange fra parkeringsplassen på Huk.
Hverdager hele året kl. 0800-2100
Lørdager hele året kl. 0900-2000Lille Herbern (bildet)
Pub & restaurant. Egen "ferge" fra Herbernveien fra kl. 0830-2330. Se hjemmeside for tider.  utvalg i frukt, grønnsaker og blomster. Ligger ved Folkemuséet.
1.-14. mai: . 15. mai -: hverdager 1400-2300, helg & helligdager 1200-2300

Edens hage
Stort utvalg i frukt, grønnsaker og blomster. Ligger ved Folkemuséet.
Alle dager mai - september kl. 0800-2000

Gårdsbutikk (Bygdøy kongsgård)
Museumsveien 15, Bygdøy.
Hverdager åpent (ubemannet): 1000-1500.
Lørdag/søndag: 1130-1630.

Gartneriet kafé (Bygdøy kongsgård)
Lørdag/søndag: 1130-1630.

Rohdeløkken kafé (Bygdøy kongsgård)
Stort utvalg i frukt, grønnsaker og blomster. Ligger ved Wedelsvei 2, Bygdøy.
1. mai - 15. sep.: onsdag-søndag kl. 1130-1630
16. sep. - 17. des.: lørdag-søndag kl. 1130-1630


LOVER & REGLER

Tillatt:
Fri ferdsel på stier og i utmark. Innmark (Bygdøy kongsgård) har også områder hvor ferdsel er tillatt. Dette er skiltet og adkomst tilrettelagt.
Telting er tillatt i utmark hele året.
♦ Det er lov å plukke blomster i reservatet så fremt du ikke ødelegger planten (individet må stå igjen). Det er ikke lov å ta med planter eller plantedeler ut av reservatet.
♦ Grilling med engangsgrill er tillatt hele året i byens parker (referanse). (Ikke i reservater som bl.a. Huk badestrand.)
Bålplass ved Vestre Dragsund hvor det er tillatt med ild også om sommeren.

Ikke tillat:
Bålbrenning (inkl. engangsgrill) er i praksis ikke tillatt i naturreservatene. Det er lov å tenne bål, men det er ikke lov å fjerne dødt ved eller sanke ved til bål. (Stor del av den biologiske mangfold finnes i død ved.) Dette betyr at ved bålbrenning må man bruke medbrakt ved eller drivved. En rekke områder på Bygdøy er fredet som geologireservat. Dette betyr at fjellet er fredet mot ødeleggelse. All bruk av ild på fjell er i disse områder forbudt, bl.a. Huk badestrand.

Vis hensyn:
♦ Ferdel:
Det er fri ferdsel i utmark. Innmark (Bygdøy kongsgård) har også områder hvor ferdsel er tillatt. Dette er skiltet og adkomst tilrettelagt. Husk båndtvang hele året. Ferdsel og rasting skal ikke være til sjenanse for hytter og beboere. Ta hensyn og hold avstand.
Grilling: Ved grilling på engangsgrill så bruk stativet som følger med på riktig måte.
Båndtvang: Husk at det er båndtvang på hele Bygdøy hele året. Dette gjelder hele året i Oslo; parker, offentlig sted, øyene og i marka. (regler) Løse hunder kan hvem som helst beslaglegge og levere til politi/Falken.

Regler tilknyttet området:
Reservatregler for Bygdøy kulturmiljø er rettet mot forvaltning og skjøtsel. Det har ingen praktisk betydning for ferdel. (forskrift & kart). Huk naturminne (geologireservat) omfatter hele friluftsområdet til Huk badeplass. All bar fjell er fossiførende og fredet mot ødeleggelse som bl.a. hakking, fjerning av stein, grilling, bål (info med forskrift & kart).
Ferdselsregler er regulert gjennom politivedtekter for Oslo og allemannsretten (utmark). Det skal være ro kl. 2300-0600. Utenom denne tiden er høy musikk som forstyrrer andre ikke tillatt uten tillatelse fra politiet. Forsøpling er ikke tillatt. Portforbud om natten for barn & ungdom gjelder ikke i Oslo.
Åpen ild (bål og engangsgrill) har regler som er rotete og uoversiktlige. Det finnes en rekke unntak og ved tørre perioder midlertidige forbud som overstyrer alle andre regler. Grilling i parker er tillatt hele året. Åpen ild på Osloøyene er forbudt hele året. Åpen ild er forbudt hele året i reservatene bl.a. Huk. Unntak gjelder etablerte grillinnretninger. På Bygdøy er det kun 2 godkjente ildsteder, begge på Huk. En ved kiosken på badestranden og den andre ved lekeplassen rett ved parkeringen. (forskrift, info, kart over godkjente ildsteder).oppdatert 10. juli 2023
Publisert 31. mai 2005
Redaktør Harald Gjerde
© osloøyene.no