Velkommen til Bygdøy


Bygdøy (3,6 km²) ble en halvøy på 1800-tallet som følge av klimaendringer. En stor del av Bygdøy er idag fredet som landskapsvernområder og naturreservater. Kongeskogen ble fredet allerede i 1840 av norges fiende Carl Johan.

"Øya" er full av kulturhistorie og flott natur. Turstier, sykkelstier, badeplasser i et mosaikk av naturlandskap og kulturlandskap omringet av sjøen gjør Bygdøy til et flott friluftsområde. Nærheten til Oslo sentrum med direktebuss, Oslos fineste badeplass samt de mange muséene bidrar til stort press i sommermånedene fra både lokalbefolkning og turister. Av muséer har vi bl.a. sjøfartsmuseum, Fram, Kon-Tiki, Folkemuséet og Vikingmuséet. Kongen har også sitt nærvær gjennom Oscarshall og Kongsgården.

Harald Gjerde (54) står for tekst, bilder og lay-out.