Velkommen til Bygdøy

Bygdøy (3,6 km²) ble en halvøy på 1800-tallet som følge av heving av havnivå. En stor del av Bygdøy er idag fredet som landskapsvernområder og naturreservater. Kongeskogen ble fredet allerede i 1840 av norges fiende Carl Johan.

"Øya" er full av kulturhistorie og flott natur. Turstier, sykkelstier, badeplasser i et mosaikk av natur- og kulturlandskap omringet av sjøen gjør Bygdøy til et flott friluftsområde. Nærheten til Oslo sentrum med direktebuss, Oslos fineste badeplass samt de mange muséene bidrar til stort press i sommermånedene fra både lokalbefolkning og turister. Av muséer har vi bl.a. sjøfartsmuseum, Fram, Kon-Tiki, Folkemuséet og Vikingmuséet. Kongen har også sitt nærvær gjennom Oscarshall og bor sommerstid på Kongsgården.

Sentralt i bildet ligger Kongsgården med Bygdøy skole nede til høyre.