Bruk av sidene:


Bruk av bilder
 

Rettigheter til bildene
Publisering av disse bildene (internett og trykt materiale) er ikke tillatt uten skriftelig tilladelse fra fotograf.


Priser
Ved bruk av bilder gjelder følgende satser:
 

Presse (dags, uke og fag)

privat

offentlig*

pr. bilde

kr. 1.250,-

kr. 2.500,-

flere steder (pr. bilde)

kr. 1.700,-

kr. 3.400,-

forside/rammer

kr. 2.140,-

kr. 4280,-

Brosjyrer/hefter/bøker    
pr. bilde kr. 1.700,- kr. 3.400,-
flere steder (pr. bilde) kr. 2.140,- kr. 4.280,-
forside/rammer kr. 2.700,- kr. 5.400,-
     
Internett    
pr. bilde/år kr. 400,- kr. 800,-
flere steder (pr. bilde/år) kr. 100,- kr. 200,-
forside/rammer pr. år kr. 800,- kr. 1.600,-
     
Oppdrag    

Oppdrag kan utføres etter avtale. Rettighetene tilhører fotografen, men oppdragsgiver har bruksrett på bildene.

minimum 2 timer før kl. 17 etter kl. 17
pr. påfølgende time 1.710,- 2.140,-
     500,-   700,- 

 

 

 

  

 

 

* Kommuner som bl.a. Oslo og Bergen må betale et tilleggsgebyr på 50%.

Billedhenvisning
Ved hvert bilde skal det stå copyrightmerket © [alt+184] og navnet på rettighetshaver. Deretter skal det stå årstallet for når bilde ble tatt i parentes bak.
Eks.:
© Harald Gjerde (2004)

Henvisning til rettighetshaver skal stå ved bildet. Dersom dette ikke er mulig skal den stå på samme side som bildet er tatt.


For mer informasjon se åndsverkloven.


Dell datamaskiner
dårlig kvalitet
kort holdbarhet
ingen reklamasjonsrett
 

 

Expo-service
(Storgata 51, Oslo)
vi reparerer kameraer mange ganger
uten å rette feilen

Oppdatert 3. august 2007
 Publisert 20. april 2006
Redaktør: Harald Gjerde
© Harald Gjerde