Bleikøya

 


Idag er det 90 hytter på øya. Statsbygg eier øya som er regulert til friluftsområde, men øya er totalt uegnet til dette formålet. Osloøyenes eneste gård finnes i nord. Eiet av samme familie siden 1700-tallet. Oslo kommune har hatt et sykehus for skrofuløse barn på øya fra 1855.

Hvitkinngåsa, ny hekkefugl i norsk fauna (Publisert 3. juni 2007)

Det er nå etablert gjestetoaletter for besøkende
som tømmes av Oslo kommune.

d

Bak sees Rambergøya (t.v.) og Gressholmen (t.h.). Bakerst ligger Nesodden. © Harald Gjerde