Velkommen til Bleikøya

Idag er det 90 hytter på øya. Statsbygg eier øya som er på 125 da. Den er regulert til friluftsområde, men øya er totalt uegnet til dette formålet. Osloøyenes eneste gård finnes i nord. Eiet av samme familie siden 1700-tallet. Oslo kommune hadde et sykehus for skrofuløse barn på øya fra 1855. I nord finnes det sjøfuglkoloni som er fredet som naturreservat.

Bleikøya Vel

Bak sees Rambergøya (t.v.) og Gressholmen (t.h.). Bakerst ligger Nesodden.