Skinnerbukta på Malmøya


 


Beliggenhet
Malmøya ligger på østsiden av Bunnefjorden med adkomst via Mosseveien. Skinnerbukta ligger midt på Malmøyas vestside.

Beskrivelse
Skinnerbukta er en beskyttet og stor vik. Sandstranda er ikke ryddet og Solvik Camping har overtatt gressplenene på stranda. Svaberg (bilde 2) og en minisandstrand (bilde 4).
     Stranda er lite tilgjengelig (bil og buss). Ingen tiltak for tilrettelegging (strand, vann, toalett). Det ser derfor ut som en tidligere badeperle som er i ferd med å gro igjen.

Proviant og sanitær

Vann finnes på Solvik Camping. Mat kan kjøpes på Malmøya mat ved Malmøysundbrua (daglivare og gatekjøkken) eller ved Solvik Camping. Det er ca. 5-10 minutter å gå til kafeteriaen. Toaletter mangler, men finnes ved Solvik Camping. Søppelstativer er plassert ut en rekke steder. Legg engangsgrillene ved siden av søppelstativene.

Adkomst
Buss 85 fra Oslo S til Malmøya. Timesruter (--30 fra Oslo S og --58 fra Malmøya) Hverdager ingen retur mellom 1358 og 1758. I badesesongen er bussen ganske full pga. badegjester til Ulvøya (bruker samme buss). Ca. 1 km å gå til Skinnerbukta og Solvik fra bussholdeplassen.
     Bil til Malmøya ved å følge E18 sydover. Avkjøring godt skiltet. Veiene er meget smale og trange. Det er derfor ikke plass til å parkere på vei. Alt annet er privat. Det er derfor ikke lov å parkere på Malmøya. Parkerte biler på privat eiendom (ikke asfalt) blir borttauet, biler på asfaltert vei blir bøtelagt og evt. borttauet. Hyppige og nødvendige kontroller fra Trafikketaten. Det er en liten parkeringsplass ved Skinnerbukta med plass til ca. 10 biler. Følg Sundveien, Svinten, Malmøysundveien og Skinnerbakken i retning syd og sydvest.
     Parkering ved Ormsund båtparkering som ligger på venstre side (fastland) før Ormsundbrua. Koster 7,-/time i tiden 8-20 alle dager (30,-/døgn). Mange parkeringsplasser, men i høysesongen kan det være meget fullt (også på bussen). Det anbefales da sykkel eller evt. buss. Det er ca. 2 km å gå fra parkeringsplassen på fastlandet.
     Båt er også populær transportmiddel. På en fin sommerdag er det ikke uvanlig å se over 50 båter oppankret i Skinnerbukta.


Oppsyn/driftsansvar
Stranda er ikke vedlikeholdt, toalettene falleferdig og vann mangler. Det ser derfor ut som en tidligere badeperle som er i ferd med å gro igjen. Oslo kommunes friluftsetat har driftsansvaret.

Åpningstider
Solvik bade og campingplass(tlf. 22293490)
Ligger i Skinnerbakken 7. Tilpassen bevegelseshemmede, svaksynte og blinde. Campingplassen er kun åpen for reserverte gjester.
Caféen åpent hverdager hele året kl. 1100-1900. Stenger tidligere ved dårlig vær/besøk. Kan være stengt pga. arrangement.

Malmøya mat  og Malmøya grill & pizza (tlf. 22296790)
Ligger ved Sundveien 7 hvor bussen snur. Har kjøttvarer, frukt,grønnsaker og bakevarer
Alle dager kl. 10-22

Aktiviteter
Mulighet for bading og soling.  Ingen mulighet for stuping. Mange fossiler lette å se på fjellet (se bilde 7).

Sikkerhet
Skinnerbukta er skjermet for vind. Stranda blir fort dyp. Mye båttrafikk i badesesongen.

Temperatur
Temperaturen er høyeren i de grunne vikene. Ved "pålandsvind" blir det varme overflatevannet stuet inn mot land. Det varme vannet vil da gå dypere. Oppdaterte badetemperaturer.

Vannkvalitet
Vannkvaliteten måles først og fremst ved mengden tarmbakterier, E. coli, i vannet. For høy konsentrasjon kan gi kvalme og diare. Imidlertid må vannet svelges. Faren er derfor størst for barn. De 2 største kildene til dårlig vannkvalitet er overløpsvann fra kloakknettet som følge av mye nedbør og mye ekskrementer fra dyr som bl.a. gjess og kaniner.
     Her følges normene til De Europeiske Forente Stater som Norsk lovverk er underlagt. Informasjonen her hentet fra rapporten "Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare." skrevet av Kirvil Bang og utgitt av helseetaten i Oslo kommune. Undersøkelsene er gjort i 2001-2003.
     Vannvaliteten i Skinnerbukta er generelt stabil og med god vannkvalitet. Regnes som godt egnet til bading etter norske normer til Folkehelseinstituttet og utmerket etter EUs badevannsdirektiv.. Oppdatert vannkvalitet.

Lover & regler
- Husk båndtvang hele året!!!
- På stranda skal det være ro, ingen spilling av musikk.
- Alkohol (øl, vin o.l.) er ikke tillatt da det er offentlig sted.
- Malmøya er fredet pga. de mange fossiler på fjellknausene. .
- Bålbrenning og grilling er ikke tillatt. Gjelder hele året!

Pekere
Solvik badeplass sydøst (osloøyene.no)
Praktisk informasjon om Malmøya (osloøyene.no)
Bilder fra Malmøya (osloøyene.no)
Evaluering av Oslos badeplasser (PDF, 1,2MB)

Terningkast
Terningkasten henviser til permanente innretninger og opplevelsesmuligheter. Forhold som ikke er permanent og kan variere er ikke tatt i betraktning. Dette kan være vedlikehold, rengjøring, rydding o.l.
    Skinnerbukta er vanskelig tilgjengelig og er ikke tilrettelagt av kommunen. Derfor plasseres den langt ned på lista.
Oppdatert 1. august 2006
Publisert 1. august 2006
Redaktør: Harald Gjerde
e-post: post@oslooyene.no
          © oslooyno.no    

Klikk på bildene for større bilde med billedtekst.