Rambergøya badestrand

 


Beliggenhet

Gressholmen er bare 15 minutter med ferge fra Vippetangen. Øyene Gressholmen, Heggholmen og Rambergøya henger idag sammen med en stygg steinfylling fra norges første hovedflyplass. Øyene ligger mellom Lindøya i nord og Langøyene i syd.

Beskrivelse
Selv om Rambergøya består av busker og kratt i de lavere områdene ved badestranda og kalkfuruskog på høyden. Badestranda består svaberg og gress med en liten vik av grus. Her er det færre kaniner og nesten ikke gjess. Området er dermed forholdsvis rent.
     Området på andre siden av knausen mot syd (mot Nesodden) er det mange kriker og kroker egnet for bading og soling. Dette området brukes av naturister og er en uoffesiell naturiststrand.

Proviant og sanitær

Vann finnes ved restauranten.. Mat kan kjøpes i restauranten som er kun 10 minutters gange fra stranda Toaletter tilgjengelig. Søppelstativer er plassert ut. Legg engangsgrillene ved siden av søppelstativene.

Adkomst
Buss 60 til Vippetangen fra Oslo S. Ruteopplysning finner du på tlf. 177 eller www.trafikanten.no. Bussen tar barnevogner, men ikke sykler. I høysesongen er det ikke plass til barnevogner på bussen. Omtrent 1,2 km å gå til Oslo S eller rådhuset. Sykkel:  Parkering ved ferga, men få stativer. Anbefaler da parkering ved avkjøringen til Vippetangen langs festningsmuren i Skippergata/Akershusstranda.
Bil:  Adkomst via Skippergata. Tre selskap leier ut parkeringsplasser, men er dyrt. De tar kontanter og kort. Nærmeste gratis parkering (søndager) er i Kongensgate. Båt: Rute 93 går til Gressholmen. De bruker sporveienes billettsystem. Øybillett gjelder ut dagen på alle båtstrekningene. Den er billigere enn tur/retur billett. For rutetider klikk på adkomst eller praktisk info i menyen til venstre.
     Det er ca. 10 minutter å gå. Følg hovedstien sydover forbi flyplassen og hold til venstre. (Går du mot høyre havner du på Heggholmen.)

Oppsyn/driftsansvar
Oslo kommunes friluftsetat har driftsansvaret for vedlikehold, tømming av søppel og toaletter.

Åpningstider
Gressholmen kro
Fra 1. mai - 31. august alle dager kl. 1200 til 2015 (45 min. før siste avgang). Åpent også ved dårlig vær. Servering av varme retter med alle rettigheter.

Aktiviteter
Kro med servering. Halvtamme kaniner som flyr mellom beina. Naturreservat på Rambergøya med kalkfuruskog og rikt fugleliv i vika mellom Gressholmen og Rambergøya. Gressholmen og Heggholmen har mye synlig historie bl.a. norges første hovedflyplass fra 1927, kanonstillinger fra krigen og skytebane. Jernbanespor fra malingfabrikken Christiania Dampoljemølle som ligger på Heggholmen. Du finner også fra Lilleborg fabrikker (såpeproduksjon) fabrikkarbeiderbolig og funksjonærbolig. Alle bygg fortsatt intakte. Også badeplass på Gressholmen.

Sikkerhet
Badestranda er uoversiktlig og mange bratte partier. Er derfor mindre egnet for mindre barn. Deler av området (ikke synlig fra grusstranda, plenen og toalettet) på siden mot Nesodden brukes av naturister. Kan regnes som en uoffesiell naturiststrand.

Temperatur
Temperaturen er høyeren i de grunne vikene. Ved "pålandsvind" blir det varme overflatevannet stuet inn mot land. Det varme vannet vil da gå dypere. Oppdaterte badetemperaturer.

Vannkvalitet
Vannkvaliteten måles først og fremst ved mengden tarmbakterier, E. coli, i vannet. For høy konsentrasjon kan gi kvalme og diare. Imidlertid må vannet svelges. Faren er derfor størst for barn. De 2 største kildene til dårlig vannkvalitet er overløpsvann fra kloakknettet som følge av mye nedbør og mye ekskrementer fra dyr som bl.a. gjess og kaniner.
     Her følges normene til De Europeiske Forente Stater som Norsk lovverk er underlagt. Informasjonen her hentet fra rapporten "Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare." skrevet av Kirvil Bang og utgitt av helseetaten i Oslo kommune. Undersøkelsene er gjort i 2001-2003.
     Vannvaliteten på Rambergøya er av god kvalitet etter norske normer til Folkehelseinstituttet og egnet etter EUs badevannsdirektiv. Lite gjess og kaniner kombinert med åpent og dypt vann gjør at lokale forhold ikke preger vannkvaliteten. Imidlertid kan det variere mye fra uke til uke avhengig av nedbør, strømforhold og hvor gjessene myter. Se derfor informasjon om oppdatert vannkvalitet.

Lover & regler
- Husk båndtvang hele året!!!
- På stranda skal det være ro, ingen spilling av musikk.
- Alkohol (øl, vin o.l.) er ikke tillatt da det er offentlig sted.
- Gressholmen og Rambergøya er fredet og det er derfor ikke lov å plukke blomster, kvist eller ødelegge fjellet.
- Bålbrenning er ikke tillatt.
- Bruk stativet til engangsgrill! Det er en grunn til at den er med.

Kaninene
Kaninene er ikke ville dyr, men lever vilt. De omfattes derfor av viltloven. Det er ikke lov å fange eller sette ut kaniner. Kaninener som settes ut vil dø da de ikke klarer å leve vilt. De risikerer også å bli mobbet av de andre kaninene. Det er mange viltlevende kaniner og gjess.

Pekere
Gressholmen badeplass 10 min. spasertur fra Gressholmen kro(osloøyene.no)
Praktisk informasjon om Gressholmen (osloøyene.no)
Bilder fra Gressholme, Rambergøya og Heggholmen (osloøyene.no)
Evaluering av Oslos badeplasser (PDF, 1,2MB)

Terningkast
Terningkasten henviser til permanente innretninger og opplevelsesmuligheter. Forhold som ikke er permanent og kan variere er ikke tatt i betraktning. Dette kan være vedlikehold, rengjøring, rydding o.l.Oppdatert 31. juli 2006
Publisert 31. juli 2006
Redaktør: Harald Gjerde
e-post: post@oslooyene.no
          © oslooyno.no    

Klikk på bildene for større bilde med billedtekst.