Huk friluftsområde


 


Beliggenhet
Friluftsområdet ligger i Indre Oslofjord på sydenden av Bygdøy i Oslo. Hovedleden til Oslo havn går rett utenfor Hukodden.

Beskrivelse
Stor park med grøntarealer og trær. Skrånende gressplen mot stranda, 2 sandstrender, svaberg,  båtbrygge (ingen adkomst med båt i badesesongen) og badebrygge. Innenfor badebøyene er det 3 holmer og 4 skjær. Naturlig klatrevegg (fjellskråning) for barn. Ved mye vind finnes det mange steder å søke ly.

Proviant og sanitær

Vann finnes på stranda ved restauranten og ved toalettet. Dusj finnes på stranda ved restauranten. Mat kan kjøpes i restaurant, kiosken, kiosken ved veien og nærbutikken (5 min. fra parkeringsplassen). Toaletter også for bevegelseshemmede, men er kun åpen 1200 - 1930 i fellesferien. Nøkkel fås av livredder (gul/rød uniform). Søppelstativer er plassert ut en rekke steder. Legg engangsgrillene ved siden av søppelstativene.

Adkomst
Buss 30 til Bygdøy og Huk. Gå av på endestasjonen. Ruteopplysning finner du på tlf. 177 eller www.trafikanten.no. Bussen tar barnevogner, men ikke sykler. I høysesongen er det ikke plass til barnevogner på bussen.
Bil:  Avkjøring fra E18 mot Bygdøy. Følg hovedveien til den stopper ved parkeringsplassene på Huk. Avgift i tiden 08-20 mandag - søndag. Pris kr. 7,- pr. time. Båt: Ingen adkomst i badesesongen da området er sperret av med badebøyer.

Oppsyn/driftsansvar
Oslo kommunes friluftsetat har driftsansvaret for vedlikehold, tømming av søppel og toaletter. Stranda ryddes av livredderne. Oslo kommune driver Hukodden restaurant.

Åpningstider
Hukodden strandrestaruant (tlf. 22437462)
Servering av varm mat, kald mat, vin og øl. Både inne og uteservering. post@hukodden.no Fra 1. mai: alle dager kl. 12-23 uansett vær.
Hukodden kiosk: Åpent etter behov i høysesongen.
Spar på Bygdøy (tlf. 22437500): Fredriksborgveien/Strømsborgveien kun 3 min. gange fra parkeringsplassen på Huk. Hverdager hele året kl. 0930-1900 Lørdager hele året kl. 0930-1900

Aktiviteter
Badestrender, båtbrygge med mulighet for stuping, naturlig klatrevegg (fjellskråning) for barn, sandvolleyballbane, store gress sletter gir mulighet for ballspill.

Sikkerhet
Barn som står på grunt vann kan bli dratt av kraftige strømmer ut på dypet. Den store badestranda (se bilde nr. 6 og 7) er under visse forhold farlige for barn. Store ferjer skaper dønninger som forplanter seg til stranda. Vannet i vika stiger i løpet av noen sekunder. Utformingen av stranda gjør at ungene mister fotfeste og følger med de kraftige strømmene ut på dypt vann. Dette fenomenet skjer 1-2 ganger daglig. Hvert år er det flere som blir tatt med denne strømmen. Det har også vært flere drukningsulykker pga. av dette, sist i 1995. Det er nå livreddere fra Norges Livredningsselskap på stranden i sommerferien. Livreddere er på plass i tiden 3. juli - 6. august 2006 kl. 1200-2030. De holder øye på de badende og fungerer også som vektere. Uregelmessigheter blir umiddelbart rapportert videre til Friluftsetaten og/eller politiet. De bærer gul/rød uniform.
     Stranda har skarpe steiner som man kan skjære seg på. Sandaler anbefales! Svaberg er dekket av skjell som er vondt å gå på og lett kan skjære seg på.
     Løshunder er det mange av fra de som bor på Bygdøy. Pass derfor på maten slik at hundene ikke snuser eller spiser den. Nå kan alle fange løshunder etter den nye hundeloven. Hunden skal ikke leveres tilbake til eieren, men til politiet (02800).

Temperatur
Temperaturen er høyeren i de grunne vikene. Ved "pålandsvind" blir det varme overflatevannet stuet inn mot land. Det varme vannet vil da gå dypere. Oppdaterte badetemperaturer.

Vannkvalitet
Vannkvaliteten måles først og fremst ved mengden tarmbakterier, E. coli, i vannet. For høy konsentrasjon kan gi kvalme og diare. Imidlertid må vannet svelges. Faren er derfor størst for barn. De 2 største kildene til dårlig vannkvalitet er overløpsvann fra kloakknettet som følge av mye nedbør og mye ekskrementer fra dyr som bl.a. gjess og kaniner.
     Her følges normene til De Europeiske Forente Stater som Norsk lovverk er underlagt. Informasjonen her hentet fra rapporten "Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare." skrevet av Kirvil Bang og utgitt av helseetaten i Oslo kommune. Undersøkelsene er gjort i 2001-2003.
     Vannvaliteten på Huk regnes generelt for å være utmerket kvalitet. Imidlertid kan det variere mye fra uke til uke avhengig av nedbør, strømforhold og hvor gjessene myter. Se derfor informasjon om oppdatert vannkvalitet.

Lover & regler
- Husk båndtvang hele året!!!
- På stranda skal det være ro, ingen spilling av musikk.
- Alkohol (øl, vin o.l.) er ikke tillatt da det er offentlig sted.
- Det er ikke lov å hakke stein da området er del av et geologireservat.
- Bruk stativet til engangsgrill! Det er en grunn til at den er med.

Pekere
Praktisk informasjon (osloøyene.no)
Bilder fra Bygdøy (osloøyene.no)
Evaluering av Oslos badeplasser (PDF, 1,2MB)

Terningkast
Terningkasten henviser til permanente opparbeidede innretninger og opplevelsesmuligheter. Forhold som ikke er permanent og kan variere, er ikke tatt i betraktning. Dette kan være vedlikehold, rengjøring, rydding o.l.
    Huk er den beste badestrand av de 14 som finnes på Osloøyene. (Fastlandet er ikke vurdert.) De neste i rekken er Sydstranda (2) og Langøyene (3).


Sommerjobb
Hver sommer trenger Norges Livredningsselskap
livreddere på Ingjerstrand, Hverven og Huk.


De ønsker personer med:
- gode svømmeferdigheter
- god helse


Fordeler med jobben...
du får 65 kroner timen
ingen feriepenger
ingen arbeidsattest
pålagt overtid uten ekstra lønn

 



Oppdatert 30. juli 2006
Publisert 6. februar 2005
Redaktør: Harald Gjerde
e-post: post@oslooyene.no
          © osloøyene.no    

Klikk på bildene for større bilde med billedtekst.