Sørbukta på Hovedøya


 


Beliggenhet
Hovedøya ligger kun 400 meter fra Vippetangen (5 minutter med ferge). Sørbukta ligger på Hovedøys sydside. Det er 2 strender skilt av restene til Hovedøya bad som idag er nedlagt. Der er det satt opp toaletter og vann.

Beskrivelse
Sørbukta er 2 viker på sydsiden som består av grov sand. På den vestre er det også en del stein og blokker i vannet. På innsiden av stranda går det vei som strekker seg langs hele sørsiden. Strendene er meget langgrunne og trygge. Store trær gir skygge og det er plassert ut benker flere steder.

Proviant og sanitær

Vann finnes på hovedstien ved Klosterkroa, Sørbukta (østre) og Sørbukta (vestre). Dusj finnes på stranda (en på hver) rett ved stien. Mat kan kjøpes i Klosterkroa. Toaletter tilgjengelig på Sørbukta mellom sandstrendene. Der er dett 1 pissoar, 5 toaletter og 1 handikaptoalett. Søppelstativer er plassert ut en rekke steder. Legg engangsgrillene ved siden av søppelstativene.

Adkomst
Buss 60 til Vippetangen fra Oslo S. Ruteopplysning finner du på tlf. 177 eller www.trafikanten.no. Bussen tar barnevogner, men ikke sykler. I høysesongen er det ikke plass til barnevogner på bussen. Omtrent 1,2 km å gå til Oslo S eller rådhuset. Sykkel:  Parkering ved ferga, men få stativer. Anbefaler da parkering ved avkjøringen til Vippetangen langs festningsmuren i Skippergata/Akershusstranda.
Bil:  Adkomst via Skippergata. Tre selskap leier ut parkeringsplasser, men er dyrt. De tar kontanter og kort. Nærmeste gratis parkering (søndager) er i Kongensgate. Båt: Rute 92 og 93 går til Hovedøya. De bruker sporveienes billettsystem. Øybillett gjelder ut dagen på alle båtstrekningene. Den er billigere enn tur/retur billett.

Oppsyn/driftsansvar
Oslo kommunes friluftsetat har driftsansvaret for vedlikehold, tømming av søppel og toaletter.

Åpningstider
Klosterkroa (tlf. 22437462)
Fra 18. mai - 20. august alle dager kl. 1200 til 1800. Åpent også ved dårlig vær. Ved fint vær åpent til 2000. Kioskvarer og enkel mat.

Aktiviteter
Mulighet for bading og soling.  Ingen mulighet for stuping. Store gressplener midt på øya gir mulighet for ballspill og picknick. Ellers er det mulighet å bade fra hele vestsiden, sydsiden og søndre del av øyas østside.
     For de som ikke kun ønsker å bade er Hovedøya full av historie. Dette er bl.a. klosterruiner, kanoner, krutthus, badehus, steinbrudd, kommandantbolig og lavetthus. Flere bunkers fra krigen inne i fjellet. De kan være spennende for barn å utforske. Disse er åpne og trygge, men lommelykt er nødvendig.

Sikkerhet
Sørbukta er oversiktlig og barnevennlig. Langgrunt sandstrand med beskyttet vik mot vind og bølger. I juli samles en del gjess fra indre Oslofjord for å myte. Dette betyr at de voksne fuglene mister svingfjærene på vingen og er dermed ikke i stand til å fly. Samtidig har de med seg ungene. Husk at det er ikke uten grunn det er båndtvang! Årsaken de samles er for å beite på frisk kortklippt gress. Mating vil forsterke gjessenes tilknytning til området. Som følge av mange gjess blir det mye ekskrementer og fjær som blir liggende på plenene.

Temperatur
Temperaturen er høyeren i de grunne vikene. Ved "pålandsvind" blir det varme overflatevannet stuet inn mot land. Det varme vannet vil da gå dypere. Oppdaterte badetemperaturer.

Vannkvalitet
Vannkvaliteten måles først og fremst ved mengden tarmbakterier, E. coli, i vannet. For høy konsentrasjon kan gi kvalme og diare. Imidlertid må vannet svelges. Faren er derfor størst for barn. De 2 største kildene til dårlig vannkvalitet er overløpsvann fra kloakknettet som følge av mye nedbør og mye ekskrementer fra dyr som bl.a. gjess og kaniner.
     Her følges normene til De Europeiske Forente Stater som Norsk lovverk er underlagt. Informasjonen her hentet fra rapporten "Evaluering av Oslos badeplasser med hensyn til hygieniske krav og smittefare." skrevet av Kirvil Bang og utgitt av helseetaten i Oslo kommune. Undersøkelsene er gjort i 2001-2003.
     Vannvaliteten på Hovedøya er generelt ustabil og har stadig for høye bakteriekonsentrasjoner. Regnes for mindre egnet til bading etter norske normer til Folkehelseinstituttet og uegnet etter EUs badevannsdirektiv. Imidlertid kan det variere mye fra uke til uke avhengig av nedbør, strømforhold og hvor gjessene myter. Se derfor informasjon om oppdatert vannkvalitet.

Lover & regler
- Husk båndtvang hele året!!!
- På stranda skal det være ro, ingen spilling av musikk.
- Alkohol (øl, vin o.l.) er ikke tillatt da det er offentlig sted.
- Hovedøya er fredet og det er derfor ikke lov å plukke blomster, kvist eller ødelegge fjellet.
- Bålbrenning er ikke tillatt. Bruk av engangsgrill er kun tillatt 3 steder (oppstillingsplassen, ved Lindøysund kruttmagasin, østre stand i Sørbukta) hvor det er satt ut heller på 1x1 meter. Ellers er det kun tillatt med engangsgrill på sandstranden.
- Bruk stativet til engangsgrill! Det er en grunn til at den er med.

Pekere
Hovedøya badeplass sydøst (osloøyene.no)
Praktisk informasjon om Hovedøya (osloøyene.no)
Bilder fra Hovedøya (osloøyene.no)
Evaluering av Oslos badeplasser (PDF, 1,2MB)

Terningkast
Terningkasten henviser til permanente innretninger og opplevelsesmuligheter. Forhold som ikke er permanent og kan variere er ikke tatt i betraktning. Dette kan være vedlikehold, rengjøring, rydding o.l.
    Sørbukta er den 4. beste badestrand av de 14 som finnes på Osloøyene. (Fastlandet er ikke vurdert.) Det er kun Huk (1), Sydstranda (2) og Langøyene (3) som er bedre.
Oppdatert 30. juli 2006
Publisert 30. juli 2006
Redaktør: Harald Gjerde
e-post: post@oslooyene.no
          © oslooyno.no    

Klikk på bildene for større bilde med billedtekst.