De andre mindre °yene

 


De andre °yene som er omtalt er:
Killingen (v/Bygd°y sj°bad)
Lille og Store Herbern
Dyna fyr
Husberg°ya
Malm°ykalven (104 dekar)
Skilpadda
SkjŠrholmene 

d

Skilpadda med Malm°ya i bakgrunnen.