De andre mindre øyene
Killingen Store Herbern Husbergøya Skjærholmene Fyrene Malmøykalven Skilpadda Ulvøya Fjordbyen


De andre mindre øyene har meget begrenset opplevelsesverdi og fasiliteter. Flere av dem har begrenset adkomt pga. ferdselsforbud, privat eiendom og/eller vanskelig å komme til.

Fjordbyen er tatt med da Oslo kommune har tilrettelagt mange steder langs Oslo sentrum ut mot sjøen og Osloøyene. Dette er turstier, parkområder, badeplasser og spisesteder. Nærheten og tilgjengeligheten mellom Fjordbyen og Osloøyene gjør at dette området inkluderes på disse sidene.
 

Foto: © Harald Gjerde